VIVAPHARM - Čistící gel na ruce antibakteriální

-36% Náš Tip!
15 bodů do věrnostního systému

Nehtyprofi

Alkoholový čistící gel s antibakteriální přísadou pro očištění rukou ničí bakterie a viry bez použití vody a mýdla. Pro zvýšení účinnosti obsahuje navíc Tea tree olej - nejsilnější přírodní antiseptikum. Podíl Aloe vera a glycerínu omezuje vysušování rukou. Podíl Aloe vera a glycerínu omezuje vysušování rukou.Vhodný jako kapesní balení na cesty nebo při pobytu na veřejnosti (městská hromadná doprava apod.)
Více

Kód produktu: 00096Doprava a platba

Běžná cena 249 Kč. Ušetříte 36% (90 Kč) 159 Kč

Skladem
ks
(11 ks na skladě)
Nehtyprofi

Alkoholový čistící gel s antibakteriální přísadou pro očištění rukou ničí bakterie a viry bez použití vody a mýdla. Pro zvýšení účinnosti obsahuje navíc Tea tree olej - nejsilnější přírodní antiseptikum. Podíl Aloe vera a glycerínu omezuje vysušování rukou. Podíl Aloe vera a glycerínu omezuje vysušování rukou.Vhodný jako kapesní balení na cesty nebo při pobytu na veřejnosti (městská hromadná doprava apod.)
Více

Kód produktu: 00096Doprava a platba

Alkoholový čistící gel s antibakteriální přísadou pro očištění rukou ničí bakterie a viry bez použití vody a mýdla. Pro zvýšení účinnosti obsahuje navíc Tea tree olej - nejsilnější přírodní antiseptikum. Podíl Aloe vera a glycerínu omezuje vysušování rukou. Podíl Aloe vera a glycerínu omezuje vysušování rukou.Vhodný jako kapesní balení na cesty nebo při pobytu na veřejnosti (městská hromadná doprava apod.)

Dávkování: 

  • Kapku (2ml) gelu rychle roztírejte v dlaních, dokud nejsou suché. 
  • Neoplachujte! 
  • Pouze pro vnější použití.
  • Zamezte kontaktu s očima.
  • Při zasažení očí okamžitě vypláchněte vodou.

Bezpečnostní varování:
Hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné poranění očí. Účinná látka ethanol (denaturovaný).

Obsah: 100ml

Bezpečné použití:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou.Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.Pokračujte ve vyplachování. Okamžite volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/ lékaře.

Parametry
Barva Průhledná
Objem 100ml